• Social media

    Cele mai populare locații pe Instagram – Timișoara

    Suntem în 2018, anul în care parc? nimic nu func?ioneaz? f?r? tehnologie. Nici m?car noi, oamenii. Deschidem ochii diminea?a ?i ni se lipesc smartphone-urile de mâini, d?m un scroll pe Facebook ?i unul pe Instagram ?i abia apoi mergem s? ne sp?l?m pe din?i. Social media func?ioneaz? foarte bine ca instrument de promovare în zilele noastre ?i e p?cat s? nu ne folosim de el atunci când e nevoie. G?sim orice r?spuns în online. Ne-am obi?nuit s? nu mai verific?m neap?rat sursele ?i s? lu?m „de bun” tot ce zice tata Google. Ne petrecem o mare parte din timp în online ?i de cele mai multe ori nu e deloc…

  • Social media

    Feedback-ul: un instrument vital în social media

    Suntem oameni, fiin?e ra?ionale care convie?uiesc ?i comunic?. Ne-am organizat, tr?im în grupuri pe care le numim societ??i ?i ne dezvolt?m zi de zi. Comunicarea este un proces prin care reu?im s? leg?m rela?ii cu persoanele din jurul nostru, ceea ce ne ajut? s? ducem o via?? „normal?”. La un nivel foarte simplu procesul de comunicare e alc?tuit din emi??tor, receptor ?i mesaj. Acestor 3 componente de baz? li se mai adaug? ?i elemente precum canalele de transmitere a mesajului, contextul comunic?rii, barierele de comunicare ?i, desigur, feedback-ul. Pe scurt, un proces de comunicare se realizeaz? în felul urm?tor: Emi??torul transmite un mesaj c?tre un receptor. Mesajul ajunge la receptor…